Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

Danh sách các thầy cô khu giáo dục HSMN Quế Lâm Tham dự gặp mặt nhân dịp 50 năm khu GDHSMN Quế Lâm tại Đà Nẵng ngày 24-26/3/2017TT
Họ Và Tên
Đơn vị ở QL:
Nơi đang sống
ĐT liên lạc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


27
28
  29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57


58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
72
73
74
75
76
77
78
79
80


Chu Trung Thanh
Đặng Quang Tảo
Trần Văn Từ
Đoàn Quang Tú
Vũ Tiến Lực
Phạm Xuân Chi
Chu Quýnh
Đoàn công Xã
Tạ Khắc Nghĩa
Nguyễn Thị Hòa
PhạmThị Chiến
Vương Thị Hiền
Hoàng Thị Mão
Nguyễn Văn Oánh
Lê Thị Hoan (VThO)
Trần Bá Doãn
Nguyễn Quang Minh
Mạc Thị Như
Nguyễn Đức Sợi
Trần Sùng
Phạm Quang Trực
Nguyễn Thị Phượng
Trương Bé
Vũ Thị Nho
Ngô Thị Giêng
Diệu Hương


Nguyễn Văn Chì
Vợ Th Chì
           Chu Thị Tuất
Cao Thị Bổn
Nguyễn Thị Lợi
Ch cô Lợi
Trần Vĩnh  Thọ
Nguyễn thị Tuất
      Nguyễn Bích Hạnh
Đào Văn Ngự
Nguyễn Thị Tuyến
Đinh Văn Sơn
Nguyễn Văn Truy
Đinh Đăng Lượng
Nguyễn Ngọc Khang
Đinh Văn Phồn
Cao Thị Côi
Tạ Thị Trâm
Trần Thị Thủy
Luyện Thị Liên
Ngô Quốc Lộc
Lê Thái Phiên
Đặng Văn Ánh
Trần Việt
Nguyễn Thị Lụa
Lê Văn Thiết
Bùi Thúy Ngân
            Lã Thị Hoàn
Nguyễn Thị Xếp
(Ch C Xếp)
Trần Thị Hoa


 Nguyễn Thị Chịu
Phạm Thị Hiển
Nguyễn thị Liên
Đặng Bích Lộc
Tống Văn Kác
Ngụy Văn Đang
Khương Thị Miền
Nguyễn Thị Sậu
Cồ Thị Tuyết
Nguyễn Thị Lồng
Cô giáo Thu
Nguyễn Thị Mùi
Nguyễn Thị Xuyên
Nguyễn Thị Vân Nga
Vũ Thị Keng
Đinh Văn Thiện
Đỗ Văn Trọng
Nguyễn Sĩ Đọc
Nguyễn Quốc Thái
Nguyễn Thị Bình
Hoàng Văn Trọng
Nguyễn Thị Xuân
Nguyễn Thị Mùi
Nguyễn Thị Thặng


C1 NVB
C2 NVB
C2 NVB
C2 NVB,DT
C2 NVB
C2NVB, DT
C2 NVB,DT
C2 NVB
C1,2 NVB,DT
C2 NVB
C1,2 NVB
C2 NVB
C2 NVB
C2 NVB

C2 NVB,DT
C2 NVB
C2 NVB
C2 NVB,DT
C2 NVB
C3 NVB
C2 NVB,DT
C2 NVB
C1 DT
C2 NVB
C3 NVB


C2NVB
-
C1 NVB
C2 NVB
C1 NVB
-
C3 NVB
C2 NVB
DT
C1NVB.DT
C1 NVB,DT
C2 DT
C2DT
DT
C2DT
C2DT
DT
DT
DT
Võ Thị Sáu
C2 DT
C2 DT,C2 NVB
DT
DT
DT
DT
DT
DT
Võ Thị Sáu
-
Võ Thị Sáu


Võ Thị Sáu
Võ Thị Sáu
C1 NVB
Khu Ban Giám Đốc
Khu Ban Giám Đốc
Khu Ban Giám Đốc
Y tế
Khu Ban Giám Đốc
Khu Ban Giám Đốc
Y tế
Khu Ban Giám Đốc
Y tế
Y tế
C2DT
C2DT
C2DT
C2DT
C1 NVB
C1 NVB
Khu BGĐ
C1 NVB
-
C1 DT
Y Tế

Hà nội
Thái Bình
Hà nội
Thái Bình
Thái Bình
Hưng Yên
Hưng Yên
Thái Bình
Ninh Bình
Hà nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
-
Hà Nam
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Thái Bình
Hải Phòng
Hà Nội
Hà Nội
Huế
Nam Định
Hà Nội
TP HCM


Hải Dương
-
Hà Nội
Hà Nội
Nam Định
-
Tây Sơn Bình định
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Nghệ An
Nghệ An
Buôn Mê Thuột
Bắc Ninh
BắcNinh
Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nội
Vĩnh Phúc
Quy Nhơn
Quy Nhơn
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội


Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Nghệ An
Hà Nội
Bắc Giang
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hưng Yên
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nội
Thái Bình
Thái Bình
Hải Phòng
Hải Phòng
Hà Nội
Hà Nội
Ninh Bình
Hà Nội

0438247582
01664147438
0983570208
01635661689
01672027643
0912588799
01654036612
01679452719
0915173257
0904178798
0985819283
0982968853

0912238070

01659341646
0936319650

036362997523
01699254496
01277336617

0913425195

0944191797
0838640871


098843863101232713646
094665386001672675295
097938529701634991134

09141917100974548413
01688025294


0912255130
0982082014
0985429476
0439721995

0942114186
0995527949

0913228221
0904439179
01688066719
0912556081

01683661691


0435651859

Hà nội, ngày 5/3/2017
Người thống kê : Trần Văn Từ


Các thầy cô đã tham dự cuộc gặp mặt 50 năm khu GDHSMN Quế Lâm tại Đà Nẵng