Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

HỌP QUẾ

Một số hình ảnh họp Quế, các bạn (liên quan) tự chọn và chú thích dùm vì...
PHỐ HỘI
( Tặng những người con Hội An Quảng Nam )
------------------------------------------------------------------------------
Sông Hoài in bóng dừa xanh
Nắng mưa đắp đổi đã thành tình yêuTôi về bóng nắng ngã chiều
Nhìn qua Cửa Đại nhớ nhiều bạn xưa
Bổng dưng mây đến đổ mưa
Vội vàng chẳng gặp bạn xưa chuyện trò
Thôi đành lỡ một chuyến đò
Lần sau gặp nhé, đắn đo làm gì ( ? )Sông Hoài mãi nhớ người đi
Mênh mang Cửa Đại thầm thì sóng reo
Hội An Cổ kính xanh rêu
Dấu xưa vẫn vẹn, lời yêu hẹn chờ
Chùa Cầu Chó, Khỉ ngẩn ngơ,
Mấy trăm năm đã đứng chào khách qua
Những ai còn bận việc xa
Chưa về Phố Hội chắc là nhớ mong ?

                             Hội An Ngày 25.12.2016
                                               Vũ Anh Vinh