Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010

CÃI

Quảng nam hay cãi ấy à ?

Đôi khi tắt lửa ,để Đà nẵng thơm.

Sông Hàn , ngó sớm rồi hôm

Nghe trời đất chuyển , hắn lồm được đây !

Sg 1/2010
HHP


Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

NGHI OAN

NGHI OAN

Tặng cư dân mail:HSMN.Quelam


Từ ngày biết một tên mail
Bận như con mọn , heo kêu ỏm chuồng.
Canh me,đóng mở vòng vòng
Nhấp nha nhấp nhổm,chờ mong nỗi gì?
Về nhà ,vợ liếc nghi nghi
Con rình báo lại "ba thì làm thơ".
Chết cha!Tật cũ đây mờ
H S M N đó ,ậm ờ cho qua.

1/1/2010
HHP